Till månadsmötet den 16 april i Tavelsjö bygdegård kom ca 110 medlemmar. Ordf Sten Lindgren hälsade välkommen och uttryckte sin glädje över att så många slutit upp.

Professor Gösta Bucht berättar vid SPF.s månadsmöte i Tavelsjö bygdegård om hjärnans åldrande, förmåga att uppfatta och lagra information. Anmälan till byaombuden senast den 11 april.

Tisdag den 5 februari Kl 13 Tavelsjö bygdegård, föreningens årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Gratis fika.
Anmälan till byaombuden senast 31 jan.


Medlemsmöte 12 mars i Flurkmarks klubbstuga.
Ordf Sten Lindberg hälsade välkommen till ca 90 medlemmar, och välkomnade också dagens underhållare Swingin´GRANDPAS.

SPF Umeå norra avslutade året med traditionell julgröt i en fullsatt församlingsgård i Tavelsjö.
Ordförande Sten Lindberg hälsade 123 medlemmar välkommen och särskilt dagens föreläsare Maria Trotsman, barnmorska som arbetat för Läkare utan gränser

SPF Umeå Norras årsmöte i Tavelsjö Bygdegård var trots snöoväder välbesökt med ett hundratal medlemmar.

Medlemmar från SPF Umeå Norra har nyligen vid två olika tillfällen besökt Medicinhistoriska museet i Umeå. Jan Björnebrink inledde med att berätta och visa bilder om medicinens och vårdens historia från några hundra år före Kristus och fram till dagens avancerade vård.