SPF Umeå Norras årsmöte i Tavelsjö Bygdegård var trots snöoväder välbesökt med ett hundratal medlemmar. Efter att ordförande Sten Lindberg hälsat välkommen hölls parentation över 11 medlemmar som avlidit under året. De hedrades med en tyst minut och en dikt, som lästes av Maj Britt Näslund.

Efter att presidiet valts vidtog mötesförhandlingarna.
Verksamhetsberättelsen visade på en förening med en mängd aktiviter. Intressanta föreläsare, information om biodlingens ädla konst och välspelande musikgrupper bidrog till välbesökta månadsmöten. Olika studiecirklar samt studiebesök hos företag och museum var andra aktiviter som medlemmarna deltagit i.

Att friskvård var viktig för medlemmarna visade sig i att 2 lag deltagit i blodomloppet och ett stort antal motionsaktiviteter på minst 30 minuter genomförts under året.

Föreningen har 295 medlemmar.
Kassören Margit Johansson föredrog den ekonomiska rapporten, som visade att föreningens ekonomi är god. Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen vilket också blev årsmötets beslut.

Styrelsen omvaldes med ett undantag. Maj Britt Näslund avgick på egen begäran efter sex år i styrelsen och ersattes med Helen Ekström. Övriga i styrelsen är Sten Lindberg, Gerd Brodin, Margit Johansson, Nils Åke Sandström och Lennart Axelsson.
På valberedningens förslag blev det omval på de flesta funktionärsposterna.

Slutligen avtackades 6 medlemmar som avsagt sig omval till olika uppdrag. Maj Britt Näslund, Ivar Grönlund, Ann Britt Fridenborg samt Elsa Sjöblom förärades med blomsterbuketter. Sven Erik Eklund samt Sylvia Naréus, som inte kunde närvara fick blomstercheckar.

Sedan kaffe med semla avnjutits informade ordförande om vårens aktiviteter samt sommarresan, som i år går till Gotland.
Efter lotteridragning tackade ordförande de som skött servering och lotteridragning samt alla medlemmar som bidragit till en trevlig eftermiddag.

Text:Sten Lindberg