13 nov kl 13.00
Månadsmöte med fika i Tavelsjö bygdegård. Åke Jonsson berättar om biets fantastiska värld. Pris 50:- Anmälan till byaombuden senast den 8 nov.