Medlemmar från SPF Umeå Norra har nyligen vid två olika tillfällen besökt Medicinhistoriska museet i Umeå. Jan Björnebrink inledde med att berätta och visa bilder om medicinens och vårdens historia från några hundra år före Kristus och fram till dagens avancerade vård.
Efter att sett bilder på fältskären, som amputerade ben utan bedövning och smeden, som agerade tandläkare så känns dagens vård som helt fantastisk.
Efter bildvisningen var det dags att gå på rundvandring i museets olika rum. Där fanns många olika föremål som visade hur vården och hjälpmedlen har utvecklas under senaste århundradet och som i stort sett utrotat en del sjukdomar. Penicillinet, en revolution inom medicinen och kunskapen om en god hygien är något som bidragit till en minskad dödlighet.
Efter det två timmar långa besöket var deltagarna tacksamma att vi lever på tvåtusentalet och erbjuds den vård vi har tillgång till idag. Jan Björnebrink, som på ett engagerande sätt informerat och guidat grupperna avtackades med ett par burkar lingonsylt. / Maj Britt Näslund