SPF Umeå norras månadsmöte på Tavelsjö bygdegård var välbesökt med ett hundratal besökare.

Ordförande Sten Lindberg hälsade alla välkommen och särskilt dagens föreläsare Åke Jonsson, biodlare från Tavelsjö.

Läs mera på SPF s sida