Till månadsmötet den 16 april i Tavelsjö bygdegård kom ca 110 medlemmar. Ordf Sten Lindberg hälsade välkommen och uttryckte sin glädje över att så många slutit upp. Dagens föredragshållare Prof Gösta Bucht hälsades välkommen. Gösta Bucht är sakkunnig inom SPF förbundet i ”äldrefrågor”.

Bucht höll en mycket intressant föreläsning om Hjärnans åldrande, förmågan att uppfatta, bearbeta och lagra information. Bucht förmedlade att dom första 15 levnadsåren är väldigt viktiga för hjärnans utveckling och att hjärnan är färdigutvecklad vid ca 25 års ålder, och har en enorm överkapacitet. Våra sinnen ”syn-hörsel-känsel-luk toch smak” är viktiga att bibehålla livet ut. En frisk äldre hjärna har lika bra kvalitet som en yngre, men behöver lite längre tid. Träning under hela livet ger bättre funktion och man kan fylla på kunskap genom hela livet.

V ordf Gerd Brodin med sitt dragspel och hjälp av Karl-Gösta Stoltz ledde allsång under fikat. Ordf Sten Lindgren passade på att slå ett slag för att föreningens medlemmar skulle deltaga i Blodomloppet den 28 maj. Medlemmarna har också möjlighet att delta i en resa till Gotland under försommaren och till hösten anordnas en resa till Örnsköldsvik och lyssna till Peter Jöback.

Mötet avslutades med lotteridragning och 4 st aktiva motionärer fick varsin skraplott.