Vartannat år ordnar socialtjänsten i Umeå kommun i samarbete med kommunala pensionärsrådet (KPR) en heldag i stadshuset för pensionärerna.

SPF Umeå norras månadsmöte på Tavelsjö bygdegård var välbesökt med ett hundratal besökare.

Ordförande Sten Lindberg hälsade alla välkommen och särskilt dagens föreläsare Åke Jonsson, biodlare från Tavelsjö.

Månadsträff med musikbingo
På SPF Umeå norras månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga var det Birch Town Singers som stod för underhållningen.

SPF Umeå norras månadsmöte på Tavelsjö bygdegård var välbesökt med ett hundratal besökare.

Ordförande Sten Lindberg hälsade alla välkommen och särskilt dagens föreläsare Åke Jonsson, biodlare från Tavelsjö.

SPF Umeå Norras månadsträff i Tavelsjö lockade ett åttiotal medlemmar som fick ta del av Henrik Bergners berättelser om några av sina möten med kända författare.

Henrik Bergner från Din Bok har under de senaste femton åren haft omkring femhundra författarbesök.

13 nov kl 13.00
Månadsmöte med fika i Tavelsjö bygdegård. Åke Jonsson berättar om biets fantastiska värld. Pris 50:- Anmälan till byaombuden senast den 8 nov.

I söndags fylldes Tavelsjö kyrka med härlig sång och musik då församlingen firade gudstjänst med temat Minns du sången.