Månadsträff med julgröt och stämningsfulla adventssånger.
SPF Umeå norra har träffats för traditionell jullunch med gröt och skinksmörgås i

Ordförande, i SPF Umeå norra, Sten Lindberg hälsade ett 100 tal medlemmar välkomna till föreningens månadsträff i Tavelsjö bygdegård.

Jubileumslunch när SPF Umeå norra firade 30 år som förening.

128 gäster och medlemmar möttes av festligt dukade bord när de anlände till Tavelsjö bygdegård för jubileumslunch.

Ordförande Sten Lindberg hälsade 106 deltagare välkomna till SPF, Umeå Norra:s månadsmöte i Flurkmark.

Särskilt välkommen denna gång var Sverker Olofsson som tagit sig tid att medverka.

Surströmming i Flurkmark.
SPF Umeå Norra inledde höstens månadsträffar med surströmming i Flurkmark. Ordförande Sten Lindberg hälsade drygt etthundra medlemmar välkommen och särskilt välkommen till gäster från Sävarådalens SPF och dagens underhållare Roland Widmark

Umeå Norra Pensionärsförening har under året haft fem uppskattade och angelägna studiecirklar i ämnet Må bra – med eller utan läkemedel.
På bilden ser vi tre av handledarna, Maj Britt Näslund, Gerd Brodin och Vera Eriksson. Förutom dessa vara Anette Johansson och Karin Lindgren handledare.

Drygt 40 alerta SPF:are åkte nyligen med Umeå Norra på en dagsutflykt till Lövånger med omnejd. Bussresan inleddes med att en skiva med Meta Andreasson spelades. Hon både sjöng och läste berättelser på dialekt (Burträskmål).