Professor Gösta Bucht berättarvid SPF.s månadsmöte i Tavelsjö bygdegård om hjärnans åldrande, förmåga att uppfatta och lagra information. Anmälan till byaombuden senast den 11 april.