Tisdag 5 februari Kl 13 Tavelsjö bygdegård , föreningens årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Gratis fika.
Anmälan till byaombuden senast 31 jan.