Vartannat år ordnar socialtjänsten i Umeå kommun i samarbete med kommunala pensionärsrådet (KPR) en heldag i stadshuset för pensionärerna.

Kommunen med flera deltar genom bl a utställningar och föreläsningar. Årets tema var teknik och vimmlet var ganska välbesökt. Besökarna kunde lyssna på föreläsningar om Umeå kommun på nätet, om facebook, twitter och bloggar samt om hur man använder internet i vardagen.

Andra intressanta föreläsningar handlade om kulturhuset och om utformning av framtidens äldreboende.

Den matintresserade kunde lyssna på föreläsning om maten och även smaka den. Den som kände för att motionera kunde delta i 'prova på gympa'.

I stadshusentrén underhöll ett par orkestrar. Med andra ord lite av varje för besökaren.

Pensionärsorganisationerna var på plats och gjorde reklam för sin verksamhet. Från SPF Umeå Norra deltog Nils-Åke Sandström och Sten Lindberg. De som besökte montern fick svar på sina frågor och information om SPF.

Text:Sten Lindberg