Efter den mycket intensiva debatt som följde när att förslaget till Centerns idéprogram presenterades har ett nytt omarbetat idéprogram antagits på Centerpartiets extrastämma i mars.

Årsmöte för Centerpartiet i Umeå kommunkrets med fastställande av Valsedel för kyrkofullmäktige i Umeå Pastorat 2013

Tavelsjöcenterns arrangemang på måndagskvällen blev en succé!

Helena Lindahl, riksdagsledamot för Västerbotten talade vid Tavelsjöcenterns och Centerkvinnornas årsmöten i Västerbacka, Tavelsjö.

Starta ett samarbetsprojekt där olika religioner tillsammans bygger ett religionernas hus som en del i kulturväven inför kulturhuvudstadsåret 2014.

Kommer det bestående minnet av kulturhuvudstadsåret bli, att det var då som kulturnämnden och en majoriteten i kommunfullmäktige flyttade bort stadsbibli-oteket från centrum.

I Långviken-Västerbacka skolhus, Tavelsjö hölls ett framtidsmöte som fokuserade på landsbygdens utmaningar då