Centerkvinnorna i Umeå gjorde den 14 juni en bussresa med ett mycket intressant besök på Lanthandelsmuséet i Asplunda,

Lena Ek, en av centerpartiets kandidater i valet till europaparlamentet vill stoppa flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg.

Sedan mitten av 70-talet har Tavelsjöcentern varje vår ordnat Gröna rutan med föredrag av någon trädgårdsentusiast.

Läs mera på Tavelsjöcenterns sida.

Sören Vibe på junilistan har på sista tiden profilerat sig som glödlampebevarare.

Tavelsjö Centerkvinnor har haft årsmöte i Talmansrummet, Tavelsjö bygdegård. Mötet inleddes med fika tillsammans med TavelsjöCentern som hade haft årsmöte samma kväll.

Sedan mitten av 70-talet har Tavelsjöcentern varje vår ordnat Gröna rutan med föredrag av någon trädgårdsentusiast.

Alla tecken visar tydligt att vi är på väg in i en mycket svår lågkonjunktur.
För att mota krisen bör man satsa på infrastruktur-investeringar. Norrbotniabanan och Ådalsbanan är då projekt som ligger mycket rätt i tiden