Vid årsmötet medverkade Tomas Lind, biträdande partisekreterare som ingick i den programgrupp som skrivit det omdiskuterade förslaget till centerns idéprogram. Han berättade om programarbetet och menade att en del av de mest omtvistade punkterna har övertolkats av kritikerna. Han betonade också värdet av att partiet inte bara nöjer sig med att diskutera dagsfrågor utan vågar ha en långsiktig strategi med sikte på framtiden.
Partistyrelsen har tagit till sig den kritik som kommit från medlemmarna och har skrivit om förslaget för att göra det tydligare och för att bättre överensstämma med partiets grundläggande idéer. Centerpartiets liberalism är decentralistisk, social och grön. Den är jordnära och frihetlig. Idéprogrammet kommer att fastställas vid en extra partistämma 22-24 mars.

Kretsstyrelsen som omvaldes består av Erik Bergner ordförande, övriga ledamöter Mattias Larsson, Sören Olsson, Anna Wänman, Sven-Olov Edvinsson, Elinor Hansson, Anna-Karin Sjölander, Solveig Granberg, adj. ledamot SV Malin Gruffman samt nyval av Maja Westling.

Inför höstens kyrkoval har det varit medlemsomröstning där medlemmarna har fått ange vilken rangordning som de vill ge de nominerade kandidaterna på valsedeln för nomineringsgruppen Centerpartiet i kyrkofullmäktige. Med utgångspunkt från detta hade en valberedning gjort ett förslag som fastställdes av årsmötet.

De 10 första namnen på centerpartiets kyrkofullmäktigelista är:
Monika Sandström Tavelsjö, Jan-Erik Burén Ersforsen, Gunnel Lagerqvist Mariehem, Lennart Persson Hissjö, Gudrun Lindström Mariedal, Lars-Erik Edlund Centrala stan, Maja Westling Ålidhem, Rolf Appelblad Centrala stan, Nils-Gunnar Matsson Degernäs, Doris Grellmann Norrby.