Bygg ett religionernas hus i Umeå.
Starta ett samarbetsprojekt där olika religioner tillsammans bygger ett religionernas hus som en del i kulturväven inför kulturhuvudstadsåret 2014.

Jag såg i vintras ett mycket intressant program med Sverker Olofsson i hans serie ”Rakt på med Sverker”. Biskop Wadensjö i Karlstads stift berättade och visade där en kyrka de byggt, där man visserligen har skilda gudstjänstlokaler för Kristen tro och för Islam, men med gemensam entré, kapprum och serviceutrymmen. Det var det mest positiva jag sett på länge.
Det visade att det är möjligt även för religioner att samarbeta och att ha en positiv attityd till varandra.

Vilken religion Du än har, försök att arbeta för att den inte skall skilja Er utan att den skall förena Er, skrev den katolske biskopen Dom Helder Camara, och studerar man religioner kommer man att finna att den gyllene regel, som Jesus ord om hur vi skall behandla varandra finns i alla religioner med i stort sett samma ordalydelse.

::: Allt vad ni vill att människor skall göra för Er, det skall ni göra för dem ( Jesus )
:: Se på Din nästas vinning, som på Din Egen och på din nästas förlust som om det var Din egen. (Taoism)
:: Skada inte andra med det som skadar dig själv (Buddism )
:: Summan av alla dygder är, att inte göra mot andra sådant som gör dig själv lidande (Hinduism)
:: Gör inte det mot andra det som är förhatligt mot dig själv. Detta är summan av Torah och allt annat är oväsentligt. (Judendomen)
:: Ingen av Er är troende, förrän han önskar detsamma för sin medmänniskas räkning som för sin egen. (Islam)

Att folk med olika religioner krigar mot varandra strider helt mot religionernas huvudregel. Jesus sa aldrig att hans budskap begränsades till människor med samma religion. Han sa inte, Allt vad ni vill att människor skall göra för Er, det skall ni göra för dem som har samma tro som Du har, tvärt om visade han i en liknelse om den barmhärtige samariern, att ”din nästa” var en som tillhörde en annan folkgrupp med en annan religion.

Det finns nog knappast något som skadar trovärdigheten så mycket som de ständiga religionskrigen och förföljelserna av andra trosinriktningar.

Jag tycker att byggandet av ett religionernas hus där olika religioner kan få plats vore ett banbrytande initiativ för att skapa förståelse och gemenskap mellan människor och olika kulturer.

Tänk om vi fick representanter för olika religioner att arbeta tillsammans i en projektgrupp för att planera en byggnad för många religioner.

Det finns inget som gynnar integrationen så effektivt som att arbeta gemensamt för ett gemensamt projekt. Då försöker man att finna gemensamma lösningar i stället för att bekämpa varandra. Ett religionernas hus kan bli en samlingspunkt där människor från olika kulturer och olika länder kan mötas.
Jag hoppas att gruppen som planerar kulturhuvudstadsåret inser vilka möjligheter ett sådant projekt kan ge och att de inbjuder representanter för de stora religionerna till samtal om hur de kan skapa gemensamma lokaler för sin trosutövning. Med detta skulle kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 verkligen ge ett starkt och outplånligt avtryck för framtiden.
Nils-Åke Sandström