Helena Lindahl, riksdagsledamot för Västerbotten talade vid Tavelsjöcenterns och Centerkvinnornas årsmöten i Västerbacka, Tavelsjö.

Åhörarna hade många frågor och synpunkter vilket ledde till en intressant dialog om aktuell centerpolitik. Hon fastslog att Centern är ett grönt, varmt och socialliberalt parti med traditionell decentralisering på agendan.

Centern värnar om ett Vi i samhället. Vi har rätt till en grundläggande nivå på service och välfärd i hela landet. Centern vill också se ökad rörlighet över gränserna och ett värdigt mottagande av nya svenskar.

Skatteutjämning ska behållas och därutöver behövs ökade anslag till glesbygden, inte som almosor utan rättmätiga ersättningar för det som landsbygden bidrar med. Centern måste vara tydligare när det gäller landsbygds- och energifrågor. Väldigt mycket positivt har hänt efter energiuppgörelsen och det måste få komma fram i debatten.

Helena berättade om förra veckans Inlandsresa från Östersund till Jokkmokk med olika politiker. Syftet var att möta inlandsbor och diskutera integration, tillväxt och välfärd. Resan gav enormt mycket intryck med både positiva och utmanande bilder som vi bör ta ett gemensamt ansvar för.

Hela styrelsen för Tavelsjöcentern omvaldes. Ordförande Monika Sandström, sekreterare Jan Selberg, kassör Dan Weinehall samt Solveig Granberg, Erik Gustafsson, Nils-Åke Sandström och Gunnar Westberg.

Styrelsen för Tavelsjöcenterkvinnor omvaldes förutom Monika Sandström som avsagt sig omval. Ordförande Solveig Granberg, sekreterare Birgit Johansson, Gun-Britt Tegman, Kerstin Nilsson, Corina Selberg och Margareta Sjöström.

Medarrangörer för mötet Studieförbundet Vuxenskolan.