Efter den mycket intensiva debatt som följde när att förslaget till Centerns idéprogram presenterades har ett nytt har ett nytt omarbetat idéprogram antagits på Centerpartiets extrastämma i mars.
Debatten har varit mycket värdefull eftersom det omarbetade förslaget nu är starkt förankrat bland medlemmarna.

Västerbottendistriktets ordförande Mattias Larsson presenterade det nya idéprogrammet vid ett offentligt möte på Bygdegården i Tavelsjö.
Han betonade att Centerns liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig och den bygger på rättvisa och hållbarhet.

Jobben kommer först i idéprogrammet, det är mycket viktigt att underlätta jobbskapande åtgärder eftersom det är i små företag jobben skapas. När det gäller migration och integration är grundtanken att människor ska kunna röra sig fritt över gränserna.

Miljö- och grön tillväxt har fått ett utökat utrymme i idéprogrammet eftersom dessa frågor ligger oss mycket varmt om hjärtat. En levande landsbygd är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Landsbygden bidrar med livsmedel, råvaror, grön energi, naturupplevelser och rekreation. Därför är det viktigt att uppmärksamma och ge landsbygden goda förutsättningar som är bra för hela landet. Idéprogrammet ska ligga till grund för det partiprogram som ska utarbetas i höst.

Under fikat diskuterades lokala frågor samt det kommande kyrkovalet i september. Centerpartiet ställer upp i valet eftersom vi har många sympatisörer som är mycket aktiva i Svenska kyrkan. Många underströk vikten av att kyrkan, i samverkan med andra föreningar och organisationer skall vara en aktiv kraft i samhället bland människorna. Projektet Tavelsjö kyrka i centrum kan bli ett bra exempel på detta.