Nu har dom tänkt lägga ner deltidsbrandkåren i Tavelsjö !
Detta måste vi protestera mot.
Kom för att lyssna och säg Din mening.
Söndagen den 17 november
Klockan 18.30

Centern i Umeå hade nyligen sin höststämma på Musköten med ett 40- tal medlemmar närvarande.
Mattias Larsson som nyligen valts in i partistyrelsen informerade om planerad verksamhet samt om det kommande årets alla val.

I studiecirkeln som nyligen avslutats har man diskuterat vilka frågor som är viktigast för församlingen och vad som bör prioriteras. Detta har sammanställts i ett program som kommer att delas ut.

I Sverige har vi frigjort oss från oljeberoende inom både industri och uppvärmning. Nu återstår att ställa om transportsektorn och i den omställningen har skogen en nyckelroll. Det förklarade Torbjörn Wennebro, ordförande i Bio Fuel Regi

Vid det traditionella Grönarutanmötet Tavelsjö som hållits varje vår i snart fyrtio år var det i Maria Karlsson, trädgårdsmästare från Hissjö som föreläste om grunderna för odling av köksträdgårdsväxter och gav förslag på planering av köksträdgård.

Centerpartiets nomineringsgrupp hade nyligen ett upptaktsmöte i Lägergården Svedjan inför kyrkovalet.

Studiecirkel Kyrkoval 2013
Tavelsjöcentern har haft en studiecirkel med titeln Tre steg närmare kyrkoval 2013.