Det är många som med rätta har reagerat över att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth skrattande skar ut en tårtbit ur det som föreställde underlivet på en kvinna när konstnärernas riksorganisationen firade världskonstdagen.
Hon försvarade sig med att Konstens frihet är så väldigt viktig för henne. Tårt-kalaset har nu diskuterats i många TV-soffor och som vanligt när konstnärer har gjort fåniga installationer eller på annat sätt dummat sig är det många kulturper-soner som försvarar det osmakliga tårtkalaset med att det är viktigt att värna kul-turens frihet. Jag tror att de i själva verket inte vågar säga vad de egentligen tycker eftersom de då inte framstår som tillräckligt kulturella.
Ingen har beskrivit detta tydligare än HC Andersen som i sin saga om Kejsarens nya kläder berättade om ett par bedragare som lyckades lura alla med att kläder-na var osynliga för varje människa som inte dög till sitt ämbete eller var otillåt-ligt dum.
Jag har länge hoppats att någon kulturperson med tillräckligt stor självtillit skul-le våga säga ifrån, och till min stora glädje har Elisabeth Olsson Wallin sagt ifrån och avslöjat narrspelet.
Nils-Åke Sandström
Tavelsjö