I Långviken-Västerbacka skolhus, Tavelsjö hölls ett framtidsmöte som fokuserade på landsbygdens utmaningar då det gäller service och utveckling. En kväll där det lyftes fram att det finns en stark framtidstro i bygden men även att det finns problemställningar.

Hans Weinehall som är ordförande i Tavelsjö bredbandsförening inledde mötet med att berätta om Tavelsjö byanät som nyss firat 10 års-jubileum. I Tavelsjöbygden har byborna för mer än 10 år sedan byggt ett högkapacitetsnät som är tillgängligt för alla i bygden.
Maria Kristoffersson från Centerpartiets riksorganisation berättade att IT minister Anna-Karin Hatt under dagen besökt regionen och då lyft fram Västerbotten som ett föredöme då det gäller bredbandsutbyggnad. Ett gott exempel på folkrörelse- och byainitiativ som utvecklas vidare både innehållsmässigt och geografiskt.

Maria Kristoffersson tog upp nya sätt att lösa service på landsbygd och ledde en dialog kring frågan om hur vi ska forma landsbygdens politik för framtiden och hur attraktivitet på landsbygd skapas.
Det som där lyftes fram var vikten av bostäder på landsbygden, infrastruktur och kommunikationer samt tillgång till service i alla dess former och hur viktigt det är med sociala mötesplatser och samverkan mellan det offentliga, det privata och det idéella och hur attraktivitet på landsbygd skapas.
Det finns en förväntan på att Centerpartiet ska lösa landsbygdsfrågorna och trots att partiet idag är ett litet parti, i jämförelse med 70-talets medlemssiffror, har partiet fått igenom ett flertal förslag i regeringen där kreditgarantier med upp till 90 % för nybyggnation på landsbygd är det senaste. Inlandsinnovation, LOV, energiutbyggnaden, Matlandet, Skogslandet och den digitala agendan är några av de satsningar som Centerpartiet driver framgångsrikt.

Efter fikat berättade Mattias Larsson, gruppledare för (c) i kommunen om Centerpartiets framtidsagenda där han lyfte upp hur viktigt det är att vi alla engagerar oss i att både ta fram ett nytt idéprogram men även i att vara aktiva pådrivare i den lokala och regionala politiken.
Mötet avslutade med att Monika Sandström tackade alla mötesdeltagare.