David Bergqvist förrättade missionsauktionen som gav drygt 15.000 kr till EFS yttre mission.

Mötet om Äldreboenden, pensioner, Rut, Rot och Rit blev välbesökt och uppskattat av Tavelsjöborna.

TavelsjCentern har haft årsmöte.
Ombudsmannen och riksdagskandidaten Johan Kling berättade om valövervakningen i Ukraina och vad regeringen gjort under den gångna mandatperioden.
Därefterhölls sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Centerpartiet har nya hemsidor för Umeå, Umeå, Länet och Sverige. De är snabbare och lättare att nå.

Offentliga mötet om Gång-Cykelväg från Tavelsjö skola
till väg 363 måndagkväll den 12 okt 2009 var välbesökt.
Närmare ett 70-tal personer kom för att visa sitt missnöje.

Tavelsjö Centerkvinnor har haft årsmöte i talmansrummet

Nu när valet till EU-parlamentet är klart kommer valresultatet och det låga valdeltagandet att analyseras och kommenteras. Därefter blir det troligen tyst om EU i nästan 59 månader tills frågan väcks på nytt och man börjat bli orolig för det svaga intresset för det kommande valet 2014