2024 04 182206 Mårten Edberg Selets bygdegårdCarina Wiro, som berättade om sina erfarenheter från Civilförsvarsförbundet, tackades för detta av Tavelsjö ByaNäts ordförande.

 

Tavelsjö ByaNäts årsstämma har hållits i Selets bygdegård den 18 april 2024. Drygt 30 personer deltog. Innan förhandlingarna berättade Carina Wiro om civilförsvarets olika delar och betydelse - samt vad vi som medborgare kan göra vid kriser eller beredskap. Carina arbetar vid Civilförsvarsförbundet.

Årsmötet förlöpte utan större dramatik. Följande personer har förtroendeposter i föreningen.

Ordförande på ett år: Hans Weinehall, Varmvattnet

 

Övriga styrelseledamöter för två år valdes:

Mårten Edberg, Långviksvallen (omval)

Göran Sundqvist, Svedjan (omval)

Fredrik Nilsson, Överrödå (omval)

Lena Johansson, Överrödå (omval)

 

Ordinarie ledamöter valda år 2023 med ett år kvar på mandattiden är:

Bo Jonsson, Signilsbäck

Leif Carlson, Övre Näset

Kenneth Lindberg, Sunnansjö

Bo Nimrodsson, Avanäs

Lina Juslin, Övre Näset

 

Till ersättare i styrelsen för ett år valdes:

Magnus Forsell, Västerbacka (omval)

Emma Andersson Älglund (omval)

Ingemar Fällman, Selet (omval)

 

Till revisorer för ett år valdes:

Hans-Eric Forsman, Sunnansjö (omval)

Kjell-Åke Johansson, Svedjan (omval)

 

Till revisorssuppleanter för ett år valdes:

Nisse Olofsson, Blomdal (omval)

Jan-Olof Bingebo, Lillsjö (omval)

 

Nedan följer ett antal bilder från årsstämman

 

2024 04 182184 Mårten Edberg Selets bygdegård förminskad

Drygt trettio medlemmar och intresserade kom till Selets bygdegård för att delta vid årsstämman. Här lyssnar de på Carina Wiro.

  

2024 04 182218 Mårten Edberg Selets bygdegård

 Anders Nilsson, Selet och tillika oppositionsråd i Vännäs kommun, var årsmötesordförande.

 

2024 04 182242 Mårten Edberg Selets bygdegård

 Leif Carlson, Anders Nilsson och Hans Weinehall utgjorde mötespresidiet.

 

2024 04 182241 Mårten Edberg Selets bygdegård

Nils-Ola Andersson redogjorde för Tavelsjö ByaNäts ekonomi.

 

2024 04 182161 Mårten Edberg Selets bygdegård

 Hans Weinehall redogjorde för 2023 års verksamhetsberättelse.

 

2024 04 182253 Mårten Edberg Selets bygdegård förminskad

 Hasse Forsman, ursprungligen från Selet (numera boende i Sunnansjö) kunde berätta om när han gick i skola i det som numera är Selets bygdegård. Hasse är också revisor för Tavelsjö ByaNät.

 

 

 Text & Foto: Mårten Edberg