MX6A4112croppadcroppad

Lördagen den 18 januari 2014 genomfördes en workshop på temat  ”Attraktiva upplevelsepaket i Tavelsjö- och Rödåbygden - Från 100 bäddar till 1 000 bokningar ”. Workshopen var en del av ett projekt som Torbjörn Wennebro leder på uppdrag av TuRe (Tavelsjö- och Rödåbygden ekonomisk förening). Platsen var Tavelsjö Bygdegård.

Det var drygt 30 personer som samlades under lördagen för att lyssna på två inspirerande föredrag. TuRe ordförande Göran Sundqvist hälsade välkommen.

Därefter inleddes workshopen med två inspirations-föredrag. Det ena hölls av Christopher Storm, Produkt Manager på Granö Beckasin AB. Han beskrev bland annat bhur deras framgång kommit som ett resultat av ett mycket grundläggande arbete, där bland annat ett års arbete att ta fram en gemensam värdegrund gjordes innan man kom igång med det mer praktiska arbetet.

Cornelia Lohf, VD Tourism & Consulting North AB, följde sedan med att reflektera over temat Produk-tutveckling – Prissättning – Paketering med frågorna Vad är en bra produkt, vad är rätt pris, varför paketera?

Efter en välsmakande lunch fick sedan workshopdel-tagarna jobba vidare i olika stationer med frågeställning som till exempel: -Vilka är styrkorna? – Vilka unika besöksmål finns det? Vad kan man göra? Vad finns för möjligheter till gemensam produktutveckling?

Och inte helt förvånande ägnades sedan resten av eftermiddagen av en Genomgång och diskussion av gruppernas resultat följt av att projektledaren Torbjörn Wennebro lyfte frågan hur nästa steg ska tas och hur och i vilka former arbetet ska gå vidare.

 Text och foto: Mårten Edberg

 

MX6A4084croppad
MX6A4115croppadMX6A4118croppadcroppadMX6A4119croppadMX6A4120croppadMX6A4122croppadMX6A4124croppadcroppadMX6A4136croppadMX6A4138croppadcroppadMX6A4139croppadMX6A4150croppadMX6A4154croppadcroppadMX6A4163croppad