Utvecklingsgruppen för Tavelsjö- och Rödåbygden (TuRe) håller på att bygga upp en ny portal där allt som händer i bygden kommer att publiceras.
För att informera om den nya portalen och de nya möjligheter som den erbjuder inbjöd TuRe till ett möte på Tavelsjö bygdegård den 19 februari. Göran Sundqvist berättade om hur Joomla-systemet är uppbyggt och vilka möjligheter som finns med olika funktioner. Därefter fick deltagarna, med hjälp av Erik Sundqvist öva med att skriva och publicera artiklar mm. i det nya systemet.

Det kommer att bli flera möten för information och utbildning.