Kanske har du redan fått viss information om den i somras bildade föreningen Tavelsjö- och Rödåbygdens Utveckling, eonomisk förening. Syftet med föreningen är att i vår fantastiska miljö skapa ännu bättre villkor för företagande och boende i bygden.

Ett viktigt önskemål som förts fram är bildandet av ett nätverk för företagare. Ett forum att mötas i, diskutera, lyfta fram saker som känns viktiga för alla som verkar och driver olika företag. Nätverket hoppas vi ska bli branschöverskridande. Naturligtvis är syftet även att genom nätverket erbjuda affärsmässiga poänger, lite av ”win – win” för alla som vill vara med.

Program:
:::::: Bakgrund
:::::: 'Umeåregionen växer med näringslivet' Roland Carlsson, Näringslivschef i Umeå, berättar om åtgärder för företagsutveckling
:::::: Presentation av deltagare
:::::: Fika (med några frågor att samtala kring)
:::::: Inriktning för företagarnätverket
:::::: Kommande träffar

Ingen särskild anmälan behövs.

Välkomna!

Öppna länk och skriv ut inbjudan

Arbetsgruppen för
företagsnätverk/HW