En lördag i januari i år ordnade LRF lokalt en Workshop 'Vistas i Tavelsjöbygden' på Långviksvallen. Drygt 30 intresserade personer från bygden deltog. Bland de önskemål som kom upp fanns behovet att lära sig mer för de som planerar eller är intresserade av verksamheter inom besöksnäringen. Det var speciellt sådant som rör
- lagar/ regler
- försäkringar
- handikappanpassning och hantering
En LRF-grupp med hjälp av Erik Sundqvist, Gröna Navet fick uppgift att jobba vidare med önskemålet och det har nu resultera i att ett antal utbildningsträffar arrangerats med den första träffen den 27 oktober klockan 18-21 på Tavelsjö Bygdegård.

Läs mer på länk till inbjudan där det även framgår hur man anmäler sig.

Välkomna!
LRF och Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. förening i samverkan
Arbetsgruppen utbildning