Hans Göran Susan och Monika P1040078

Många föreningar från Tavelsjö var representerade när Biosfärsområde Vindelälven-Juhtatdahka invigdes på Kvarnområdet i Vindeln den 17 augusti.

Det var bland andra Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling (TuRe), Tavelsjö Byanät, Rödå Bröd och Spis, Tavelsjö Tio Toppar, Ljadas Mat & Äventyr, Glassbonden, Tavelsjö Gårdsmusteri som passade på att presentera sig och sin verksamhet. Den 19 juni 2019 utnämndes Biosfärsområdet av FN-organet UNESCO. Det är det nordligaste och största av de sex svenska biosfärsområdena.

Anders Esselin hälsade välkommen och Landshövding Magdalena Andersson ledde invigningen. Högtidstalet hölls av Lena Sommestad som är ordförande i Svenska Unescorådet. Att det nu blivit ett biosfärsområde innebär inte nya lagar, regler eller restriktioner - bara möjligheter. Det lokala engagemanget och samverkan, utgör grunden i hållbarhetsarbetet. Målet är att biosfärområdet skall skapa och bidra till en hållbar utveckling få flera olika sätt.

Utnämningen är en kvalitetsstämpel som sätter området på Världskartan. Biosfärområdet stödjer projekt, evenemang och forskning i området och fungerar som en plattform för samverkan. Den ingår nu i ett globalt nätverk vilket möjliggör erfarenhetsutbyte med spännande platser och människor i olika delar av världen.

Bild: Hans Weinehall, Göran Sundqvist, Susan Enetjärn och Monika Sandström

Foto: Nils-Åke Sandström