Under lördagseftermiddagen 17/5 var det ett 3 timmar och 7 minuter långt avbrott i Västerå och Mickelsträsk. Orsaken var en jordfelsbrytare som löst ut. Felet är avhjälpt.

Ett strömavbrott mellan Stockholm och Sundsvall skapade stora störningar i internettrafiken för Tavelsjö ByaNät och SkyComs kunder under torsdagen. Det gick att nå vissa sidor, exempelvis denna, men i stort sett var det stopp.
(2008-05-15)

Stora delar av Tavelsjö ByaNät hade avbrott i bredbands-trafiken mellan ca 13.00 och 17.00 måndagen den 7 april. Orsaken var ett svårfunnet fel i en av UmeNets routrar som matar internetsignal till Tavelsjö ByaNät.

Efter omprogrammering och byte av ...

Nu går bredbandstrafiken snabbt igen för de som är kopplade mot switchen i Rödåsels by (Rödåsels by, Rödåliden, Gullsjö, Stärkes-marksområdet, Selet, Västra Vännfors och Rödålund).

Felet fanns vid avlämningen från UmeNet och till Tavelsjö ByaNät, varför det krävdes att någon från UmeNet kom ...

Tisdagen den 25 mars var det avbrott i bredbandstrafiken i Stärkesmark mellan kl. 15.03 och 17.32. Orsaken var ett elektriskt fel i anslutning till byggnaden där switchen finns. Tack vare en elektriker som ställde upp med kort varsel kunde felet snabbt åtgärdas.

Bredbandstrafiken går mycket långsamt i Rödåsel och switchar som är kopplade via Rödåsel. Med stor sannolikhet har felet nu hittats och byte av trasig utrustning kommer att ske med början kl. 09.00 ...

Många i Tavelsjö var drabbade av bredbandsavbrott under fredagen mellan cirka kl. 16.15 och 20.00. Orsaken var ett fel i en av switcharna, reservdelar fick bytas. Avbrottet gjorde också att tavelsjo.se inte gick att nås denna tidsperiod.