Sedan kl.10 är det ett strömavbrott hos Umeå Energi i Sand på grund av underhållsarbete. Oklart hur lång tid detta tar. När bredbandets reservkraft tagit slut går noden ner vilket i så fall drabbar Sand, Signilsbäck och delar av Tavelsjö som blir utan bredband även om de inte märkt av själva strömavbrottet.

Uppdatering: Strömmen kom tillbaks kl.10.33 enligt Umeå Energi, det blev aldrig något bredbandsavbrott.

Uppdatering kl.15.45: Felsökningen visar att det troligen är en trasig batteribackup som orsakar bredbandsavbrottet i Liden, Svedjan, Trehörningen och Västervik. Byte är på gång så fort en ny backup är hämtad.

Uppdatering nr 2: Sedan kl.16.08 är ny batteribackup på plats och bredbandet fungerar åter normalt.

Switchen i Gullsjö ligger nere. Felsökning pågår.

Uppdatering kl.16.25: Det var ett elproblem som orsakade avbrottet, nu är det åtgärdat.

Det är bredbandsavbrott i Liden, Svedjan, Trehörningen och Västervik. Felsökning pågår.

Planerat fiberarbete hos Umeå Energi natten mellan torsdag och fredag 26/11 kl. 00:00 - 06:00 kan påverka hela Tavelsjö Byanät. Under tiden kan kapaciteten i nätet vara begränsad och vissa tjänster sluta fungera.

Just nu är det problem med bredbandet i delar av Tavelsjö. Felsökning pågår.

Uppdatering kl.10.36: Felet nu åtgärdat. Det var en switch lokalt i Tavelsjö som krånglade.

Sedan en tid är A3, Tavelsjö ByaNäts internetleverantör, uppköpt av Bredband2. Nu meddelas att A3 från och med måndag den 15 november också formellt byter namn till Bredband2. Detta innebär inte några förändringar för oss som användare.