24/8-22 kl. 19.36

Umeå Energi/Umenet har lokaliserat skada på den temporära fibern som ligger längs 363:an mellan Forslunda och Håkmark. I kväll skaffar man tillstånd från Trafikverket för att kunna laga fibern samt erforderlig skyddsutrustning - bland annat en så kallad TMA-bil - som krävs på den klass väg 363 har.

Arbetet bedöms starta i morgon bitti. Förhoppningsvis hinner de svetsa fibrerna som finns i kabeln under morgondagen, men Umeå Energi/Umenet kan inte ge någon garanti för detta.

Till dess skadan är åtgärdad fortsätter internettrafiken inom Tavelsjö ByaNät att gå via vår redundansförbindelse. Denna medger tyvärr lägre total hastighet än vad som gäller för normalläget.