Just nu är det problem med bredbandet i delar av Tavelsjö. Felsökning pågår.

Uppdatering kl.10.36: Felet nu åtgärdat. Det var en switch lokalt i Tavelsjö som krånglade.

Switchen i Gullsjö ligger nere. Felsökning pågår.

Uppdatering kl.16.25: Det var ett elproblem som orsakade avbrottet, nu är det åtgärdat.

Skellefteåkraft är och jobbar i Vindel-Ånäset med ny strömkabel vilket orsakar strömavbrott. Nu kl.10.11 är reservkraften i Tavelsjö ByaNäts bredbandsnod snart slut och då går noden ner. Förutom Vindel-Ånäset blir också Kryckeltjärn, Tillflykten m fl utan bredbandssignal.

Skellefteåkraft har angett 13.00 som planerad sluttid för strömavbrottet.

Planerat fiberarbete hos Umeå Energi natten mellan torsdag och fredag 26/11 kl. 00:00 - 06:00 kan påverka hela Tavelsjö Byanät. Under tiden kan kapaciteten i nätet vara begränsad och vissa tjänster sluta fungera.

Skellefteåkraft meddelar att de kommer att utföra arbeten på elnätet i Vindel-Ånäset vilket medför strömavbrott. Arbetet pågår: fredag 2021-10-08 kl.07:30 - 11:00. Detta innebär att Tavelsjö ByaNäts nod i Vindel-Ånäset kommer gå ner när reservkraften tagit slut. Då blir alla kopplade till denna nod utan bredband, även de som inte drabbas av själva strömavbrottet som Kryckeltjärn, Tillflykten och Buberget.

Sedan en tid är A3, Tavelsjö ByaNäts internetleverantör, uppköpt av Bredband2. Nu meddelas att A3 från och med måndag den 15 november också formellt byter namn till Bredband2. Detta innebär inte några förändringar för oss som användare.

Planerade systemuppdateringar för hela Tavelsjö ByaNät kommer att ske lördagen den 18 september 2021 mellan 08:00 och 11:00. Under tiden kan det förekomma störningar i bredbandsanslutningen. Omstart av egen utrustning (mediaomvandlare/fiberkonverter och/eller router) rekommenderas om störning uppstått efter avslutat arbete.