Umeå Energi har lagt ut ny information om arbetet med att laga fiberskadan vid 363 mellan Forslunda och Håkmark:

"Uppdatering 2022-08-25 13:44 Arbetet med att återställa funktion pågår. Beräknad klartid är någonstans mellan klockan 18-20 ikväll."

Tills skadan är lagad går Tavelsjö ByaNät via redundans, en reservlösning, och kapaciteten blir därmed betydligt lägre.

24/8-22 kl. 19.36

Umeå Energi/Umenet har lokaliserat skada på den temporära fibern som ligger längs 363:an mellan Forslunda och Håkmark. I kväll skaffar man tillstånd från Trafikverket för att kunna laga fibern samt erforderlig skyddsutrustning - bland annat en så kallad TMA-bil - som krävs på den klass väg 363 har.

Arbetet bedöms starta i morgon bitti. Förhoppningsvis hinner de svetsa fibrerna som finns i kabeln under morgondagen, men Umeå Energi/Umenet kan inte ge någon garanti för detta.

Till dess skadan är åtgärdad fortsätter internettrafiken inom Tavelsjö ByaNät att gå via vår redundansförbindelse. Denna medger tyvärr lägre total hastighet än vad som gäller för normalläget.

Uppdatering kl.10 24/8: Vattenfall har flyttat fram den beräknade klartiden för reparation till kl.11. Nu kl.10 har bredbandsnoderna i Stärkesmark, Selet och Gullsjö gått ner, och VästraVännfors har inte mycket reservkraft kvar. Strömavbrottet hos Vattenfall började kl.08.22.

Uppdatering: Kl.11.20 var strömmen tillbaks och bredbandet fungerade igen

Huvudfiber är skadad vid väg 363 in mot Umeå. Tavelsjö ByaNät går på redundans ( en reservlösning) sedan kl.17.32, med begränsad kapacitet. Detta gäller alltså hela Byanätet.

Ett strömavbrott hos Vattenfall i Vännäs kommun kan påverka bredbandet i Stärkesmark, Västra Vännfors, Selet och Gullsjö. Just nu kl.08.37 går dessa noder på reservkraft. När reservkraften tar slut går bredbandet ner i dessa bredbandsnoder. Vattenfall beräknar att reparationerna är klara vid kl.10.

Kl.15.43 blev det ett nytt strömavbrott hos Vattenfall. Bredbandet i Selet gick ner kl.16.24 och Gullsjö går på reservkraft.

Vattenfall beräknar att reparation ska vara klar. kl.17.30

Uppdatering fiberskada 21/7 04.12. Umenet har meddelat att fiberskadan längs väg 363 var lagad 00.49. Tavelsjö ByaNäts internettrafik fungerar nu som den ska. Upplever ni problem kan detta eventuellt åtgärdas genom att starta om mediaomvandlare och/eller eventuell router.