Ett strömavbrott hos Vattenfall i Vännäs kommun kan påverka bredbandet i Stärkesmark, Västra Vännfors, Selet och Gullsjö. Just nu kl.08.37 går dessa noder på reservkraft. När reservkraften tar slut går bredbandet ner i dessa bredbandsnoder. Vattenfall beräknar att reparationerna är klara vid kl.10.