Uppdatering kl.10 24/8: Vattenfall har flyttat fram den beräknade klartiden för reparation till kl.11. Nu kl.10 har bredbandsnoderna i Stärkesmark, Selet och Gullsjö gått ner, och VästraVännfors har inte mycket reservkraft kvar. Strömavbrottet hos Vattenfall började kl.08.22.

Uppdatering: Kl.11.20 var strömmen tillbaks och bredbandet fungerade igen