Sedan kl. 12.31 är det ett strömavbrott hos Skellefteåkraft i Vindel-Ånäset. Därmed kan inte bredbandet matas vidare till Östra och Västra Kryckeltjärn, Tillflykten med flera byar. Strömavbrottet beräknas hålla på till kl.15.

Uppdatering: Sedan kl.15.02 är strömmen tillbaks och bredbandet åter uppe.

Bredbandet ligger nere i Mickelsträsk, Norrby och Västerå sedan kl.14.49. Ett strömavbrott hos Umeå Energi är orsaken. 

Uppdatering: Sedan kl.17.01 är strömmen tillbaks och bredbandet uppe.

På grund av servicearbete kommer det att förekomma störningar på bredbandet i Trehörningen och Västervik på lördag den 7/4 mellan klocka 11:00 och 13:00.

Uppdatering: Avbrottet varade kl.11.05 - kl.11.13.

På tisdag den 24 april kommer Tavelsjö ByaNät att genomföra servicearbeten som påverkar Långviken och Yttre Långviken. Under dagen blir det återkommande avbrott som varar i upp till 10 minuter. 

På måndag den 9 april kan det bli driftsstörningar inom Tavelsjö ByaNäts område. Det är servicearbeten som ska genomföras främst i Trehörningen, Västervik och Liden i Tavelsjö. Men hela nätet kan komma att påverkas vid olika tillfällen under dagen.

Uppdatering kl.08.43: Servicearbetena är nu klara och ska inte längre påverka driften.

Imorgon torsdagen den 19 april blir det ett planerat strömavbrott i Vindel-Ånäset mellan kl.08.30 och kl.11.00 hos Skellefteåkraft. Därmed kommer också bredbandsnoden bli utan ström och Östra Kryckeltjärn, Västra Kryckeltjärn, Tillflykten m.fl. byar blir utan internetsignal.

Uppdatering: Kl.08.34 gick bredbandet ner. Kl.09.50 gick bredbandet upp igen. Förhoppningsvis är Skellefteåkraft klara med sina arbeten för dagen även om de flaggat för avbrott till kl.11.

Ett strömavbrott hos Vattenfall gör bygdegården i Stärkesmark strömlös. Därmed går också bredbandet ner i detta område. Strömavbrottet är oplanerat. Avbrottet för bredbandet började kl.15.18.

Uppdatering: Kl.15.45 gick också Selet ner. Vattenfall beräknar att avbrottet ska vara åtgärdat kl.18.

Uppdatering: Kl.16.30 går också Västra Vännfors ner.

Uppdatering: Kl.16.44 går också Gullsjö ner.

Uppdatering: Kl. 18.25 strömmen tillbaks och bredbandet fungerar som det ska.