I Sverige har vi frigjort oss från oljeberoende inom både industri och uppvärmning. Nu återstår att ställa om transportsektorn och i den omställningen har skogen en nyckelroll. Det förklarade Torbjörn Wennebro, ordförande i Bio Fuel Region vid ett möte i Långvikens Skolhus på temat bioenergi arrangerat av Tavelsjöcentern och Studieförbundet Vuxenskolan.

Han berättade att gapet mellan tillväxt och avverkningar kommer att öka framöver om inte skogsindustrin hittar nya produkter. Det senast året har 9 pappersmaskiner tagits ur drift i Sverige och Norge och 1400 personer har fått lämna sina jobb. I det perspektivet är förnyelsebara drivmedel det som snabbast kan öka efterfrågan på skogsråvara vilket är särskilt viktigt för inlandet som ligger långt från industrin.

I Norra Sverige finns flera initiativ som kan leda till omfattande produktion av förnyelsebara drivmedel bl a så kallas torrifiering av biomassa. En första sådan anläggning för kontinuerlig drift ska byggas i Holmsund av företaget Bioendev. Första spadtaget tas i början av oktober.