Centern i Umeå hade nyligen sin höststämma på Musköten med ett 40- tal medlemmar närvarande.

Mattias Larsson som nyligen valts in i partistyrelsen informerade om planerad verksamhet samt om det kommande årets alla val.

EU valet, Riksdags-, Landstings- och Kommunalvalen.

Han uppmanade alla, att redan nu hjälpas åt att sprida centerns politiska budskap.

Kretsordförande Eric Bergner berättade om resultaten i kyrkovalet och i den regionala folkomröstningen.

Från Umeå är Lars-Erik Edlund invald i Kyrkomötet. I stiftsfullmäktige är Monika Sandström och Gunnel Lagerkvist invalda med Sören Olsson som ersättare.

I kyrkofullmäktige i Umeå pastorat är Monika Sandström, Jan-Erik Burén, Gunnel Lagerkvist, Lennart Persson och Gudrun Lindström invalda med Lars-Erik Edlund, Maja Westling, Rolf Appelblad som ersättare.

Kretsstämman beslutade att nominera Monika Sandström som första namn i kyrkorådet. Övriga namn: Gunnel Lagerkvist och Jan-Erik Burén.

Stämman förnominerade även ett antal namn som skall gå ut till medlemmarna för omröstning inför kommunalvalet.

Lars Weinehall som lett stämmoförhandlingarna avslutade mötet med en uppmaning till alla att göra centern mera synlig och tydlig.
Bilden: Elinor Hansson, Lars Weinehall, Kajsa Sjölander och Maja Westling,