Centerpartiets nomineringsgrupp hade nyligen ett upptaktsmöte i Lägergården Svedjan inför kyrkovalet.
Monika Sandström kyrkofullmäktige-, stifts- och kyrkomöteskandidat hälsade välkommen och berättade om lägergårdens historia efter att den en gång byggdes som jordbruksfastighet på 1880-talet, var barnkoloni, lägergård för Blå Bandet och slutligen blev en uppskattad mötesplats för Svenska kyrkans verksamhet i Umeå.

Lars-Erik Edlund professor i nordiska språk, kyrkomöteskandidat och komminister Åke Hägglund, kandidat till stiftsfullmäktige hade tillsammans med Umeåcenterns ordförande Eric Bergner en paneldiskussion om hur språket kan vara identitetsskapande och dess betydelse för att nå ut med ett budskap både när det gäller igenkännande och trovärdighet.

Bergner berättade sedan om valförfarandet.
En viktig nyhet vid årets val är att alla bör kryssa 1-3 kandidater eftersom det vid sammanräkningen inte tas någon hänsyn till kandidaternas rangordning på röstsedeln.

Monika Sandström berättade om det aktuella projektet ”Tavelsjö kyrka i centrum” som nyligen genomfört en förstudie som visar på möjligheterna för kyrkan att spela en aktiv roll i välfärden. Centerpartiet ställer sig enigt bakom detta projekt, som kommer att vara mycket positivt både för kyrkan och för de som bor i Tavelsjöbygden.

Mötet avslutades med en andakt i kapellet med kyrkoherde Sören Olsson.