I studiecirkeln som nyligen avslutats har man diskuterat vilka frågor som är viktigast för församlingen och vad som bör prioriteras.
Detta har sammanställts i ett program som kommer att delas ut.

Det pågående projektet ”Tavelsjö kyrka i centrum”, som vill ge kyrkan en tydlig roll i arbetet för att stärka äldrevård och service i Tavelsjö centrum engagerar väldigt många Tavelsjöbor. Förstudierapporten har visat på många möjligheter till förverkligande av projektet och det stora intresset som finns.

Eftersom prästgården har en viktig roll vill Tavelsjöborna att den ska få finnas kvar som en del i projektet. Centern arbetar för att Svenska kyrkan ska ta ett vidgat ansvar för äldreomsorgen i Tavelsjö.
Församlingens ungdomsarbete är mycket viktigt och skall också prioriteras men även frågan om att återuppta traditionen med öppen sommarkyrka som är en bra mötesplats under sommaren.

På bilden ser vi några Tavelsjöbor som ställer upp i kyrkovalet 15 september.