'70-talet medlemmar från Umebygdens norra pensionärsförening SPF var häromdagen samlade till månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga.

Norrbyortens EFS förening inbjöd till den traditionella paltfesten lördag den 4 okt.

SPF Sveriges pensionärs-förbund hade ett mycket välbesökt medlemsmöte i Tavelsjö Bygdegård den 9 sept. Det var drygt 70 deltagare.

Barnens bibel delades ut till alla 4-åringar vid söndagens familjegudstjänst.

Söndag den 21/9 kl.11 i Tavelsjö Kyrka

'Små Tankars Serenad'
Visor, dikter och reflektioner.

Sång, Sara Öhlén
Piano, Pelle Nordlander

Arvid Dsinnejs, Ingegerd Holmberg

Fri Éntre!

Välkomna!

Tavelsjöcentern har en bred verksamhet med en blandning av politisk information och trevliga möten och fester.
Vill Du komma i kontakt med någon i styrelsen kan Du ringa eller meila till: