Aktionen Rädda Brandkåren gav resultat.
Förra måndagen fick vi veta att tekniska nämnden den 21 november skulle ta beslut om avveckling av deltidsbrand-kåren i Tavelsjö. Detta skulle ha varit mycket allvarlig för hela Tavelsjö- och Rödåbygden.

Drygt 80 personer kom till skolans matsal för att få information och säga sin mening om förslaget i Tekniska nämnden (TN) om att lägga ner deltidsbrandkåren i Tavelsjö.

Ordförande i Tavelsjöcentern Monika Sandström hälsade välkommen och berättade att förslaget blivit känt först i måndagskväll

I Sverige har vi frigjort oss från oljeberoende inom både industri och uppvärmning. Nu återstår att ställa om transportsektorn och i den omställningen har skogen en nyckelroll. Det förklarade Torbjörn Wennebro, ordförande i Bio Fuel Regi

Nu har dom tänkt lägga ner deltidsbrandkåren i Tavelsjö !
Detta måste vi protestera mot.
Kom för att lyssna och säg Din mening.
Söndagen den 17 november
Klockan 18.30

Centerpartiets nomineringsgrupp hade nyligen ett upptaktsmöte i Lägergården Svedjan inför kyrkovalet.

Centern i Umeå hade nyligen sin höststämma på Musköten med ett 40- tal medlemmar närvarande.
Mattias Larsson som nyligen valts in i partistyrelsen informerade om planerad verksamhet samt om det kommande årets alla val.

I studiecirkeln som nyligen avslutats har man diskuterat vilka frågor som är viktigast för församlingen och vad som bör prioriteras. Detta har sammanställts i ett program som kommer att delas ut.