Lars Weinehall medverkade med en exposé över Centerpartiets historia och Nuläge med det förnyelsearbete som pågår i centerrörelsen.

Det var fullsatt i Tavelsjöskolans matsal när Vattenskyddsområdet återigen diskuterades. Tavelsjöcentern hade inbjudit och 76 personer kom för att lyssna och diskutera det nya aktuella förslaget.

Läs mera på Centerns sida.

Det offentliga mötet om distrikts-sköterskemottagningen och hem-tjänsten som Tavelsjöcentern inbjöd till i februari verkar ge resultat.

Det var fullsatt i Tavelsjö skolans matsal när Vatten-skyddsområdet återigen diskuterades.

Tavelsjöcentern hade inbjudit och 76 personer kom för att lyssna och diskutera det nya aktuella förslaget.

Tavelsjöcentern och Tavelsjö CK-avdelning hade årsmöte den 30 januari 2011.
Vid årsmötet diskuterade och protesterade Tavelsjöcentern och Tavelsjö Centerkvinnor mot beslutad nedläggning av Distriktsköterskemottagning, Barnavårdscentral och Hemtjänst

Trädgårdsdesigner Inger Lindström samtalade med deltagarna i årets Gröna ruta om hur man planerar en ”arbetsfri” trädgård.

Det var en härlig dag med svampkurs och ivriga deltagare där den yngsta var Freja 3,5 år.

Svampkonsulent Inger Jernefalk från Umeå
började med teori ute vid Tavelsjö Bygdegård.