Vid det traditionella Grönarutanmötet Tavelsjö som hållits varje vår i snart fyrtio år var det i Maria Karlsson, trädgårdsmästare från Hissjö som föreläste om grunderna för odling av köksträdgårdsväxter och gav förslag på planering av köksträdgård.

Studiecirkel Kyrkoval 2013
Tavelsjöcentern har haft en studiecirkel med titeln Tre steg närmare kyrkoval 2013.

Helena Lindahl, riksdagsledamot för Västerbotten talade vid Tavelsjöcenterns och Centerkvinnornas årsmöten i Västerbacka, Tavelsjö.

Efter den mycket intensiva debatt som följde när att förslaget till Centerns idéprogram presenterades har ett nytt omarbetat idéprogram antagits på Centerpartiets extrastämma i mars.

Kommer det bestående minnet av kulturhuvudstadsåret bli, att det var då som kulturnämnden och en majoriteten i kommunfullmäktige flyttade bort stadsbibli-oteket från centrum.

Årsmöte för Centerpartiet i Umeå kommunkrets med fastställande av Valsedel för kyrkofullmäktige i Umeå Pastorat 2013

Tavelsjöcenterns arrangemang på måndagskvällen blev en succé!