Studiecirkel Kyrkoval 2013
Tavelsjöcentern har haft en studiecirkel med titeln Tre steg närmare kyrkoval 2013.

Efter den mycket intensiva debatt som följde när att förslaget till Centerns idéprogram presenterades har ett nytt omarbetat idéprogram antagits på Centerpartiets extrastämma i mars.

Kommer det bestående minnet av kulturhuvudstadsåret bli, att det var då som kulturnämnden och en majoriteten i kommunfullmäktige flyttade bort stadsbibli-oteket från centrum.

Årsmöte för Centerpartiet i Umeå kommunkrets med fastställande av Valsedel för kyrkofullmäktige i Umeå Pastorat 2013

Tavelsjöcenterns arrangemang på måndagskvällen blev en succé!

Helena Lindahl, riksdagsledamot för Västerbotten talade vid Tavelsjöcenterns och Centerkvinnornas årsmöten i Västerbacka, Tavelsjö.

Starta ett samarbetsprojekt där olika religioner tillsammans bygger ett religionernas hus som en del i kulturväven inför kulturhuvudstadsåret 2014.