Centerpartiets nomineringsgrupp hade nyligen ett upptaktsmöte i Lägergården Svedjan inför kyrkovalet.

I studiecirkeln som nyligen avslutats har man diskuterat vilka frågor som är viktigast för församlingen och vad som bör prioriteras. Detta har sammanställts i ett program som kommer att delas ut.

Efter den mycket intensiva debatt som följde när att förslaget till Centerns idéprogram presenterades har ett nytt omarbetat idéprogram antagits på Centerpartiets extrastämma i mars.

Vid det traditionella Grönarutanmötet Tavelsjö som hållits varje vår i snart fyrtio år var det i Maria Karlsson, trädgårdsmästare från Hissjö som föreläste om grunderna för odling av köksträdgårdsväxter och gav förslag på planering av köksträdgård.

Årsmöte för Centerpartiet i Umeå kommunkrets med fastställande av Valsedel för kyrkofullmäktige i Umeå Pastorat 2013

Studiecirkel Kyrkoval 2013
Tavelsjöcentern har haft en studiecirkel med titeln Tre steg närmare kyrkoval 2013.

Helena Lindahl, riksdagsledamot för Västerbotten talade vid Tavelsjöcenterns och Centerkvinnornas årsmöten i Västerbacka, Tavelsjö.