I Sverige har vi frigjort oss från oljeberoende inom både industri och uppvärmning. Nu återstår att ställa om transportsektorn och i den omställningen har skogen en nyckelroll. Det förklarade Torbjörn Wennebro, ordförande i Bio Fuel Regi

Centerpartiets nomineringsgrupp hade nyligen ett upptaktsmöte i Lägergården Svedjan inför kyrkovalet.

Studiecirkel Kyrkoval 2013
Tavelsjöcentern har haft en studiecirkel med titeln Tre steg närmare kyrkoval 2013.

I studiecirkeln som nyligen avslutats har man diskuterat vilka frågor som är viktigast för församlingen och vad som bör prioriteras. Detta har sammanställts i ett program som kommer att delas ut.

Efter den mycket intensiva debatt som följde när att förslaget till Centerns idéprogram presenterades har ett nytt omarbetat idéprogram antagits på Centerpartiets extrastämma i mars.

Vid det traditionella Grönarutanmötet Tavelsjö som hållits varje vår i snart fyrtio år var det i Maria Karlsson, trädgårdsmästare från Hissjö som föreläste om grunderna för odling av köksträdgårdsväxter och gav förslag på planering av köksträdgård.

Årsmöte för Centerpartiet i Umeå kommunkrets med fastställande av Valsedel för kyrkofullmäktige i Umeå Pastorat 2013