Kommer det bestående minnet av kulturhuvudstadsåret bli, att det var då som kulturnämnden och en majoriteten i kommunfullmäktige flyttade bort stadsbibli-oteket från centrum.

Tavelsjöcenterns arrangemang på måndagskvällen blev en succé!

Det är många som med rätta har reagerat över att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth skrattande skar ut en tårtbit ur det som föreställde underlivet på en kvinna när konstnärernas riksorganisationen firade världskonstdagen.

Starta ett samarbetsprojekt där olika religioner tillsammans bygger ett religionernas hus som en del i kulturväven inför kulturhuvudstadsåret 2014.

Anna Kristensen, trädgårdsmästare, designer och konstnär från Sörfors berättade om hur man på olika sätt kan ”skapa rum utan att stänga in sig i sin trädgård”.

I Långviken-Västerbacka skolhus, Tavelsjö hölls ett framtidsmöte som fokuserade på landsbygdens utmaningar då

Curomed Utbildning AB fick sin utmärkelse för kreativt och framgångsrikt företagande på Internationella Kvinnodagen.

Tavelsjö Centerkvinnor,
Tavelsjöcentern och Umeå centerkrets uppvaktade det väl etablerade familjeföretaget Curomed Utbildning AB i Håkmark med diplom, tårta och blommor.