Den 25 juli samlades 15-tal intresserade personer boende i Tavelsjö-Rödåbygden till en Ideafton kring temat kultur i vår bygd.

Träffen ägde rum i Prästgårdscaféet i Tavelsjö och var i form av en idéafton med ett program där Per-Gunnar Olofsson höll en introduktion och hälsade alla församlade välkomna. Han hade en frågestund där han hade hittat viktiga årtal i bygdens historia - det första faktiskt ända från 1500-talet.

1789 blev Anders Andersson från Tavelsjö med stöd av kungen Gustav III, bondeståndets talman i riksdagen. Anders Andersson var en ansedd politiker och agerade mycket för att bondeståndet skulle få en mer jämlik ställning med adeln.

Sedan berättade Maria Estreen om vad arbetsgruppen bakom ”Kulturbygd” hade för tankar om idén – hur den uppstod, vilka den berör, vad den skulle kunna innebära för bygdens utveckling. Som utgångspunkt tog arbetsgruppen konceptet Bokby, som är ett internationellt förekommande sätt att utveckla landsbygd som varit på väg att avfolkas och tappa arbetstillfällen.

Men namnet ”Kulturbygd” passar nog bättre för Tavelsjö-Rödåbygden med ett vidare begrepp och man når fler personer, företag och föreningar.

Efter kaffet blev det diskussioner kring önskemål och behov av landsbygds - och kulturutvecklingen. Som goda exempel nämndes Café Pilgatan och kursverksamheten på Balsjö kursgård. Finns det behov av lokaler, pengar eller annat?

Det framkom att det är många föreningar som verkar i bygden var och en med olika verksamhet – aktörer som skulle ha nytta av samordning och marknadsföring så att inte aktiviteter krockar med varandra tidsmässigt.

Mårten Edberg berättade att en arbetsgrupp redan jobbar med att få till stånd en samverkan mellan föreningar och företag för att marknadsföra kommande aktiviteter. Informationsträffar kring detta planeras till hösten.

Tanken är att marknadsföra Tavelsjö-Rödåbygden som ”Den inbjudande bygden” inför kulturhuvudstadsåret 2014.