Tavelsjö Bya Nät ekonomisk förening bjöd in till ett intressant informationsmöte i Trehörningens byastuga torsdagen den 20 sept.
Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör på Region Västerbotten informerade om facebook, twitter, bloggar och flera andra sociala medier,
som vi alla dagligen hör talas om, men som en del känner sig mycket främmande inför.
Internet kan användas till så mycket. Till bra saker och mindre bra saker. Via sociala medier förflyttas personliga upplevelser ut på nätet
och blir nästan 'var mans egendom'. Det ställer nya krav på oss själva hur vi kommunicerar på nätet. Vi måste inse att det vi lämnar ut på
nätet kan skada oss själva eller andra.
Via sociala medier kan olika myndigheter exempelvis vården nå oss människor på nya sätt.
Med intressanta exempel och infallsvinklar så visade Ingela Hjulfors Berg hur Region Västerbotten tagit ett medvetet grepp genom
att använda sociala medier för att synas mera i informationsflödet.
Efter informationen bjöd Tavelsjö ByaNät på fika