GC vägTrafikverket har byggt en 1,7 km lång ny gång- och cykelväg för att förbättra trafiksituationen på vägen mellan 363:an och skolan.

Nu firas att den är klar genom en invigningsceremoni som sker tillsammans med Tavelsjö skola, Region Västerbotten, Föreningen Ture och Projektet Tavelsjön Runt.

Ceremonin inleds på skolgården tillsammans med elever och lärare.
Därefter cyklar elever och vuxna till Sundlingska gården där där det bjuds på förfriskningar och Mårten Edberg, Region Västerbotten samt Daniel Lindström, Umeå kommun, berättar om framtida utvecklingsplaner för Tavelsjö.

Den gamla vägen är hårt trafikerad och smal vilket gjort vägen otrygg för de oskyddade gång- och cykeltrafikanterna. I Tavelsjö finns skola och förskola upp till årskurs 6 och barnen från västra delan av byn har tidigare varit tvungna att färdas på den trafikerade vägen. Med den nya GC-vägen kan de färdas utan att störas av annan trafik. Den ligger så vackert längs med sjön att den är värd ett besök bara därför. GC-vägen blir också en naturlig del av den 23 km långa vandringsleden "Tavelsjön Runt".

(Läs mer genom att klicka på rubriken.)

Alla intresserade är välkomna!