Arbetet med Tavelsjön runt fortsätter. I lördags var det dags igen. Tre arbetslag arbetade på lördagen med att snygga till vid leden, ta bort sly, placera bänkar och bord samt byaskyltar mm.
På bliden: Jack Lind och Rolf Appelblad med skylten för Näset vid Norsbron eller Avabron