Arbetet med att färdigställa gång och cykelvägen Tavelsjön Runt fortsatte med en ”röjardag” för att göra den mera trafiksäker. Den varmaste lördagen hittills denna sommar var det dags att göra en ny sträckning förbi ”Karls-kroken” på Lia, Arbetet gick mycket bra och projektledaren Rolf Appelblad var mycket nöjd med dagens arbete. Nu har vi i stort sett röjt upp hela den sträckan så nu är det bara att släppa dit grävskopan och lasttraktorn. Och alla som hjälpt till var också mycket nöjda med dagens sommarutflykt som kröntes av goda hamburgare och fika.