TURE Årsmöte 2019 DSC 0549

Det är mycket viktigt att kommunen, när det gäller landsbygdens planering och utveckling, lyssnar till befolkningens synpunkter och önskemål, eftersom det är dessa, som bäst inser vilka möjligheter som finns och hur de kan förverkligas.

Detta var en av de kloka synpunkter som framkom när Föreningen TuRe (Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling, ekonomisk förening) nyligen hade årsmöte i Wärdshuset Tavelsjö.

Kommunpolitikerna Peder Westerberg (L) och Mattias Larsson (C) var denna gång inbjudna att inleda mötet, genom att berätta om hur de ser på landsbygdsutveckling samt att ta del ta del av föreningens planer. Mattias Larsson betonade att det Landsbygdspolitiska programmet skall genomföras och hanteringen, när det gäller enskilda avlopp bör ses över eftersom dessa helt i onödan leder till stora kostnader för de enskilda. Peder Westerberg tog upp att strandskyddet på 300 m är helt orimligt och hindrar landsbygdens utveckling.

Hans Weinehall ledde årsmötesförhandlingarna. Det var en mycket omfattande verksamhet som styrelsen kunde presentera, med bland and annat sju olika projekt som följde den utvecklingsplan som fastställdes förra året. Dessa var Marknadsföring av Bygden, Brukningsväg mellan Långviksvallen och Sunnansjö, Tio Toppar Tavelsjö, Rödåleden, Brukningsväg Överrödå, Pendlarparkering Rödåsel, Kyrkbacken samt Åttan- bussturplanering. Dessutom har föreningen stött och medverkat i en del andra projekt som varit viktiga för bygden.

Föreningen har 172 medlemmar och en stabil ekonomi med god soliditet.

Styrelsen omvaldes samt utökades med två personer och består nu av: Göran Sundqvist (Ordf), Alf Söderlund (vice ordf.), Carina Wiro (sekr.), Nils-Åke Sandström (kommunikatör), P-G Olofsson, Bengt Björkman, Joakim Ljadas. Leif Carlsson och Lois Olofsson. Till revisorer valdes Sven Weinehall och Sune Nilsson. Nils-Ola Andersson är adjungerad kassör.

Bilden: Peder Westerberg och Mattias Larsson tackades med blommor av P-G Olofsson och Göran Sundqvist. Foto: Nils-Åke Sandström